เมณู

หนังกระดูกของจระเข้

หนังกระดูกส่วนหลังของจระเข้มีความสวยงามแตกต่างจากหนังท้อง หนังกระดูกคือส่วนที่แข็งมากและมีความคงทนมากนิยมนำมาผลิตเป็นแข็มขัด และกระเป๋าสตางค์

ไม่พบผลิตภัณฑ์