เมณู

กระเป๋าสะพาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจระเข้ (Crocodile leather)

 ในเพจนี้ เราจะโชว์กระเป๋าสำหรับผู้ชาย ที่ผลิตจากหนังจระเข้ ปลากระเบน ตะกวด งูเหลือม งูเห่า งูทะเล พร้อมกับสไตร์ของกระเป๋าที่มีหลากหลายรูปแบบ  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจระเข้ (Crocodile leather)

จระเข้ที่นิยมนำมาแปรรูปเป้นผลิตภัณฑ์ มี2ประเภทคือ

 ประเภทที่1 จระเข้น้ำจืด (Siamese Crocodile)

 ประเภทที่2 จระเข้น้ำเข็ม( Saltwater crocodile)

 

           ในปัจจุบัน มนุษย์มีการบริโภคจระเข้จำนวนที่มากขึ้น เช่นการนำเนื้อจระเข้มาทำเป็นอาหาร แต่ที่นิยมที่สุดคือ การนำหนังของจระเข้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า เข็มขัด ร้องเท้า เป็นต้น โดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติที่นิยมจระเข้น้ำจืดของประเทศไทยมากที่สุด และปัจจุบันได้มีการเลี้ยงจระเข้ โดยเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงจระเข้เพื่อทำการขาย และส่งออก เนื้อจระเข้นั้นนำไปแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ  และในส่วนของหนังจระเข้ก็ได้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามการผลิตหนังจระเข้จะนำทุกๆส่วนของตัวจระเข้มาผลิต ยกตัวอย่างเช่น

-ในส่วนของกระโหลกศรีษะ นิยมนำมาตกแต่งบ้าน หรือนำมาตกแต่งที่ร้านค้า ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ

-ส่วนของ อุ้มมืออุ้มเท้าจระเข้ และปลายหางของจระเข้ นิยมผลิตเป็นพวงกุญแจ โดยจะมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กแล้วแต่การเจริญเติมโตของจระเข้

-และในส่วนของ หนังที่ด้านหลังของจระเข้ ลงไปถึงหางและหนังในส่วนขาหน้าและขาหลัง ก็นิยมนำมาผลิตเป็นการะเป๋าสตางค์ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทาง เข็มขัด ร้องเท้า พวงกุญแจ เป็นต้น

-ในส่วนของหนังท้อง หนังที่หาง และที่ขาด้านล้างของจรเข้ ก็นิยมนำมาผลิตเป็นกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพาย เข็มขัด ร้องเท้า พวงกุญแจเป็นต้น