เมณู

กระเป๋าสตางค์หนังแท้ ปั๊มลายหนังช้าง

ช้างและเป็นสัตว์สงวน ไม่สามารถนำมาอุปโภคหรือบริโภคได้ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  เพราะฉนั้นผู้คนส่วนมากจึงนำหนังวัวมาปั๊มเป็นลายหนังช้างซึ้งการปั๊มหนังวัวเลียนแบบหนังช้างนั้นเป็นการปั๊มลายที่เหมือนกับหนังช้างของจริงมาก และนิยมผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ปั๊มลายหนังช้างสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย กระเป๋าหนังวัวปั๊มลายหนังช้างสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย เข็มขัดปั๊มลายหนังช้าง  ร้องเท้าปั๊มลายหนังช้าง เป็นต้น

ไม่พบผลิตภัณฑ์