เมณู

กระเป๋าถือหนังผสมระหว่างหนังปลากระเบนกับหนังงู

ความเชื่อเรื่องของการใช้เครื่องหนังของปลากระเบน  เชื่อว่าช้วงเรียกเงินเข้ากระเป๋า และมีความร่มเย็นเป็นสุข

 ความเชื่อเรื่องของการใช้เครื่องหนังของงู  เชื่อว่าทำให้การประกอบอาชีพคล่องตัว และจะทำให้มีความลื่นไหลของธุรกิจเป็นอย่างดี

กระเป๋าถือหนังผสมระหว่างหนังปลากระเบนกับหนังงู  สามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้ที่นี้เลยค่ะ

ไม่พบผลิตภัณฑ์