เมณู

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวปลาฉลาม(Shark leather)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวปลาฉลาม (Shark)

  ปลาฉลาม แบ่งออกเป็นหลายพันธ์หลายชนิด  ปัจจุบันมนุษย์ได้ทำการ

ล่าฉลามเป็นจำนวนมาก เพราะฉลามเป็นอาหารที่อร่อยมากผู้คนส่วนมาก

นิยมนำมาบริโภคทำเป็นอาหาร  และหนังของปลาฉลามยังสามารถ

นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสะพาย รองเท้าบู๊ต เป็นต้น 

ไม่พบผลิตภัณฑ์