เมณู

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังผสมของหนังงูและหนังปลากระเบน (Leather mix)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังผสมของหนังงูและหนังปลากระเบน (Leather mix)

    หนังผสมนี้ส่วนมากจะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้แก่ กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ ซึ่งมีหลายรูปแบบแต่ล่ะแบบอาจจะไม่เหมือนกันมีความแตกต่าง แต่มีความสวยงามอยู่ในตัว

ไม่พบผลิตภัณฑ์