เมณู

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลากระเบน (Stingray leather)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลากระเบน  (Stingray leather)

     ปลากระเบนพบได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม มีหลาก

หลายสายพันธ์ปัจจุบันได้มีการทำฟาร์มเพื่อขายส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ แต่ล่ะสายพันธ์จะแตกต่างกันที่ลวด ลายและความ

ความสวยงาม ปลากระเบนบางสายพันธ์นิยมนำมา ทำเป็นอาหาร

สามารถรับประทานได้  ส่วนหนังของปลากระเบนนิยมนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สวยงาม โดยจะใช้หนังส่วนหลังของปลากระเบนเพราะจะมีตุ่มแข็งที่หลังของปลากระเบน  ปัจจุบันชาวต่างชาติส่วนมากนิยมซื้อผลิตถัณฑ์ของปลากระเบนเป็นจำนวนมาก เพราะมีราคาที่ไม่แพงมาก ถ้าเปรียบเทียบกับ หนังจระเข้และหนังนกกระจอกเทศแล้ว ราคาของหนังปลากระเบน จะมีราคาที่ถูกมาก ส่วนใหญ่ที่คนนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ปลากระเบนก็จะเป็น  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสพาย  เข็มขัด  ในส่วนของเครื่องประดับได้แก่ แหวน กำไลข้อมือ และต่างหู  เป็นต้น