เมณู

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนกกระจอกเทศ (Ostrich leather)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนกกระจอกเทศ  (Ostrich leather)

     หนังนกกระจอกเทศถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่นิยมไม่แพ้ไปกว่า

หนังจระเข้ นกกระจอกเทศสามารถนำมาแปรรูปเป็รผลิตภัณฑ์ต่างๆและ

มีการส่งออกของผลิตภัณฑ์แปรรูปนี้ออกนอกประเทศซึ่งทำรายได้ให้

กับเจ้าของฟาร์มเป็นอย่างมากเช่น

 - ไข่และเนื้อของนกกระจอกเทศนำมาแปรรูปเป็น อาหาร

- เปลือกไข่ของนกกระจอกเทศนิยมนำมา วาดลวดลายเป็นเครื่องประดับที่สวยงาม

- ขนของนกกระจอกเทศนั้นนิยมนำมา ประดับตกแต่งเสื้อผ้า ดอกไม้ เครื่องปัดฝุ่นเป็นต้น

- หนังนกกระจอกเทศ เป็นที่นิยมมากสำหรับชาวต่างชาติ และในตอนนี้ราคาของหนังนกกระจอกเทศ  มีราคาที่เทียบเท่ากับหนังจรเข้ หนังของนกกระจอกเทศนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเดินทาง ร้องเท้าบู๊ต เข็มขัด แจ๊กเก็ต เป็นต้น