เมณู

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเงินตัวทอง ( lizard leather)

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเงินตัวทอง  ( lizard leather)

   ปัจจุบันได้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์จำพวกตัวเงินตัวทองเพื่อนำมาบริโภคเป็นอาหารแต่คนไทยส่วนมากไม่นิยมนำมาบริโภคเป็นอาหาร และ หนังของตัวเงินตัวทองนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายโดยมนุษย์ได้นำเอาหนังของตัวเงินตัวทองมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกนอกประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือกระเป๋าสะพาย เป็นต้นซึ่งมีการออกแบบอย่างสวยงาม

 

ไม่พบผลิตภัณฑ์