เมณู

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงูและงูเหลือม (Python & Snake leather )

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงูและงูเหลือม  (Python & Snake leather )

      งูจะมีอยู่หลาย ชนิด และหลายสายพันธ์  เช่น งูเหลือม งูหลาม

 งูเห่า งูจงอ่าง งูทะเล เป็นต้น  คนส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทาน

เนื้อของงูแต่คนบางส่วนนิยมรับประทานเนื้อของงู

และส่วนหนังงูนิยมนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม  เช่น

กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสะพาย เข็มขัด  เสื้อแจ๊กเก็ต ร้องเท้า เป็นต้น