เมณู

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงูทะเล (Sea snakes leather )

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงูทะเล (Sea snakes leather )

   โดยปกติแล้วมนุษย์ไม่นิยมบริโภคงูทะเลเพื่อมารับประทานเป็นอาหาร แต่มนุษย์นิยมนำหนังของงูทะเลมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหนังของงูทะเลสามารถมีประโยชน์มากสำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือกระเป๋าสพาย ร้องเท้า เข็มขัด เสื้อแจ็กเก็ต เป็นต้น ผลิตภัณฑ์หนังงูทะเลเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติจำนวนมาก เพราะหนังงูทะเลมีราคาที่ถูกมาก